Tasarım Danışmanlığı

Grafik Tasarım Hizmetleri

Grafik tasarım sonsuz bir süreçtir. Şirketlerin varolmasına, pazarlama çalışmalarındaki mükemmel mesajlara, insanların günümüzde önüne çıkan, metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı fikirler sürecidir. Varolan görsel mesajlarının tümünün temel alt yapısı grafik tasarımdır.

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim, ve birlik geçerlidir.

Grafik Tasarım Hizmet Prosedürleri

Markanız için en iyisini düşünün. Hayal edin ama karışmayın! En iyi iş kimi zaman tekrar eden revizelerle, kimi zaman ortaya atılan bir fikirle şekillenir. Markanız için yapılan imaj çalışmalarında her zaman en iyisini düşünerek hareket ediyor, doğru kompozisyonu ortaya çıkarmak için bazen aylarca süren çalışmalar yapıyoruz. Tasarım hassasiyet isteyen bir iştir. Bu yüzden bu süreçte revizeleri en aza indirgemek için çaba sarfediyor ve doğru sonuçları marka sahiplerine iletiyoruz.

Grafik Tasarım Hizmet Detayları

Markanız için vereceğimiz hizmet detaylarının tümü aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Kimlik Tasarımı
Logo Tasarımı
Kampanya Bannerları Tasarımı
Sosyal Medya Moderasyonu Tasarımı
Poster Tasarımı
İlan Tasarımı

+++++++

Güncellenecek!